Dagliga rutiner

Våra samlingar
För att stärka gemenskapen i gruppen uppmärksamar vi vilka barn och vuxna som är närvarande respektive frånvarande. Barnen får komma till tals under samlingen och öva på att lyssna på varandra.

I samlingen får vi tillfälle att göra språkutvecklande lekar och övningar, t.ex. sånger, rim och ramsor, rörelse och lekar. Vi har samtal kring olika ämnen bl.a. vad det är för dag och hur vädret är.

Våra måltider
För att få en lugn och trevlig stämning runt bordet har vi vissa regler som t.ex. att man ska sitta ordentligt på stolen och sitta kvar en stund tills de flesta är färdiga.

Barnen tränas språkligt genom att säga vad de vill på ett artigt sätt, samt genom att samtala med varandra och den vuxne. Barnen får också lära sig visa respekt för varandra genom att lyssna och inte avbryta varandra.

Finmotoriken tränas genom att barnen får öva sig att använda sked resp. kniv och gaffel, skära maten samt ta mat själva.

Vår mat

Maten som serveras lagar vi själva på förskolan. Vi använder till stor del ekologiskt odlade råvaror.

Vi serverar:
frukost (vid behov)
förmiddagsfrukt
lunch
mellanmål

Vila 
Alla barn får en stunds avkoppling i lugn och ro. De minsta somnar medan de äldre smyger upp efter en stund. De som vill har ett gosedjur att vila med.

På- och avklädning
Barnen får tid och möjlighet att försöka klä på och av sig ytterkläderna själva. De får lära sig ta ansvar för sina kläder och att hänga dem på sin plats. Personalen hjälper till om det behövs genom att visa hur det ska göras samt uppmuntrar och berömmer.

Hygien
Barnen får lära sig god hygien och att skapa rutiner kring hygiensituationen.

Annonser