Våra aktiviteter

Den fria leken
I den fria leken får barnen möjlighet att bearbeta upplevelser och intryck. Den fria leken ger barnen en chans till social träning dvs öva kommunikation, problemlösning, känslor, språk och sammanhållning i gruppen, den tränar också fantasin och stärker jaget.

Barnen får möjlighet att ha roligt tillsammans och att arbeta med sin identitet t.ex. genom rollekar. Att kunna gå in i en roll är en förutsättning för att kunna utveckla empati.

Fri lek ska vara under pedagogernas översyn och det är ett verktyg för att stötta barnet i dess utveckling. Leken sätts i centrum för barnets lärande. Den fria leken planeras in och vi avsätter tid för den. Vi ser även till att material finns tillgängligt för barnen.

Personalen ska finnas till hands för att stimulera och stödja där det behövs. Det är viktigt att den fria leken respekteras och inte avbryts i onödan.

Skapande verksamhet
Barnen får möjlighet att experimentera och uppeva färg och form på olika sätt. Vi arbetar med lera, målarfärg, vattenfärg, kritor, pärlor ect. Barnen utvecklar sin fantasi och kreativitet samt tränar ord- och begreppsuppfattning. Även finmotoriken stimuleras mycket under den skapande aktiviteten.

Skogen
På tisdagar går vi till skogen så länge det inte är för kyligt ute. Vi återkommer till samma plats där vi kan följa årstidsskiftningarna. Vi lär barnen visa respekt och medkänsla för allt som lever och växer i vår natur.

Genom att vistas i skogen tränas barnens grovmotorik, fantasi och sinnen.

Rörelse
Genom varierad rörelseträning övar barnen fin- och grovmotorik, kropps- och rumsuppfattning, balans och koordination. De lär sig lyssna och förstå enklare instruktioner samt övar samspel med andra barn och vuxna. Barnen ska tycka det är roligt att röra på sig samt att lära sig nya färdigheter.

Språkstimulans
Vi ska möta och utmana varje barn där det befinner sig i sin språkliga utveckling. Det är viktigt att barnen får utveckla sitt språk för att kunna uttrycka sig och ta in nya kunskaper. I samband med språkutvecklingen ökar även barnets självförtroende, vilket gör att de vågar ställa frågor och lära sig nya saker. Vi går även regelbundet till biblioteket.

Teman
– Djuren på bondgården. Vi går djurskötarkurs på 4H-gården i Björklunds hage.
– Vi följer kontinuerligt årstidsväxlingarna.
– Vi kommer besöka olika museer.

Annonser