Det här är Skogsrosen

Skogsrosen är en liten förskola som ligger i Nockebyhov, Bromma. Vi har en syskongrupp på max 15 barn och vi är 3 pedagoger som jobbar på Skogsrosen.

Höstterminen 2010 gjorde vi en nystart, när det gäller förskolans inriktning och vi bygger också upp en ny barngrupp. Tidigare hade förskolan Waldorfinriktning men nu har personalen olika pedagogisk bakgrund och vi kommer ta det bästa från de olika inriktningar som vi har erfarenhet av.

Vårt dagliga arbete genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar där etik, moral och vår värdegrund står i centrum. Vi har en bejakande människosyn och ser allas lika värde. Vi respekterar varandra och alla kan tillsammans tillföra verksamheten något värdefullt.

Vi strävar efter att ge barnen en trygg tillvaro med många glada stunder, där var och en kommer till sin rätt.

Vår verksamhetsplan bygger på de mål och riktlinjer som finns i förskoleplanen för Stockholms stad och informationen på den här webbplatsen bygger på vår verksahmetsplan för HT 2010 / VT 2011.

Välkommen att kontakta oss!
Annelie, Anna-Lena och Betty

Annonser
Publicerat i Uncategorized